„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Od grosika do złotówki 2013

 1a.jpg [303x120]            1b.jpg [116x153]

 

W styczniu 2013 r. w naszej szkole rozpoczęła się druga edycja  programu  edukacji finansowej   „Od grosika do złotówki”; ogólnopolskiego programu edukacji finansowej dla uczniów klas II szkół podstawowych realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy  we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju.

Adresowany jest on do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Program angażuje również dorosłych; rodziców i opiekunów. Dzieci wracają do domu i proszą o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”.

Życzymy ciekawych wrażeń z podróży z Grosikiem po Planetach: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka i Złotówka.

 

Cele projektu:
 - poszerzanie wiedzy w zakresie edukacji finansowej;
 - nabywanie doświadczenia dotyczącego samodzielnego podejmowania decyzji związanej z gospodarowaniem własnymi oszczędnościami;
 - poznawanie sposobów racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami.

 

Sposób realizacji:

Projekt skierowany jest do uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Jego realizację zaplanowano stycznia klasy drugiej do grudnia klasy trzeciej. Obejmuje całoroczną pracę uczniów pod hasłem: Międzygalaktyczna podróż z Grosikiem. Podczas kolejnych miesięcy pracy uczniowie odbywają  wirtualną podróż, w czasie której odwiedzają następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka , Złotówka i zdobywają niżej wymienione umiejętności:

 

Styczeń: Na planecie Grosik Uczeń:
pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers, rewers, mennica,
pozna pojęcia grosz i złoty,
nauczy się liczyć pieniądze,
będzie nabywał umiejętność współpracy w grupie.

Luty: Na planecie Portfelik Uczeń:
zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy,
pozna wygląd i zastosowanie karty płatniczej oraz kredytowej,
pozna wartość i potrzebę pracy,
pozna wartość nabywczą pieniądza,
będzie doskonalił umiejętność współpracy  grupie;

 

Marzec: Na planecie Skarbonka Uczeń:
pozna znaczenie pojęć: konto, debet, karta kredytowa, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja,
pozna sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,
pozna możliwość oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
dowie się, że oszczędzanie to nie tylko zarabianie pieniędzy,
pozna różne sposoby lokowania pieniędzy,
będzie rozwijał umiejętność współpracy  grupie,
będzie doskonalił umiejętność liczenia pieniędzy.

Kwiecień: Na planecie Zabawka Uczeń:
pozna zasady udanych zakupów,
porozmawia o wpływie reklamy na dokonywane zakupy,
dowie się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy,
pozna pojęcia: reklama, marka, oferta, jakość, data ważności, produkt, konsument,
będzie doskonalił umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując różnorodne zadania,
zastosuje zdobytą wiedzę w praktyce podczas symulacji zakupów,
będzie rozwijał umiejętność współpracy w grupie.

Maj: Grosikowa majówka Uczeń:
pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie w domowym budżecie,
pozna zasady selektywnej zbiórki odpadów,
dowie się, jakie korzyści przynosi segregowanie odpadów. 

Czerwiec: Grosikowe wakacje Uczeń:
pozna pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza,
pozna sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy,
pozna zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

Wrzesień: Grosikowe wspomnienia Uczeń:
utrwali poznane pojęcia: gotówka, zakupy, waluta,
pozna euro – walutę krajów należących do unii europejskiej,
udoskonali umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz poszerzy swoją wiedzę na temat ich bezpiecznego przechowywania,
będzie aktywnie uczestniczył w zabawach z rówieśnikami,
będzie doskonalił umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując różnorodne zadania z tym związane. 

Październik: Grosikowe Oszczędzanie Uczeń:
będzie rozmawiał z rodzicami na temat zalet oszczędzania,
wspólnie z rodzicami dokona analizy swego oszczędzania w życiu codziennym,
dowie się o przyczynach powodujących straty finansowe,
zaplanuje działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom. 

Listopad: Grosikowe wędrówki Uczeń:
będzie doskonalił umiejętność przeliczania pieniędzy,
będzie utrwalał poznane pojęcia związane z finansami,
będzie stosował zdobyte umiejętności w sytuacjach zabawowych oraz rozwiązując odpowiednie zadania.

Grudzień: Na planecie Złotówka Uczeń:
pozna wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, marzenia, osiągnięcia, finanse, saldo, oprocentowanie,
przekona się o dużej wartości posiadanej wiedzy i umiejętnościach,
określi wartość nabywczą otrzymanych lub zaoszczędzonych pieniędzy,
utrwali zdobytą wiedzę dotyczącą rozważnego dokonywania zakupów,
utrwali pojęcia: budżet domowy, reklama, produkt, wydatki, oferta świąteczna, data ważności, rozważny klient w kontekście zakupów i przygotowań przedświątecznych,
podsumuje wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie podróży z grosikiem.

Głównym przewodnikiem w podróży jest Grosik, który zaprasza dzieci do wspólnej zabawy oraz wyjaśnia tajemnice z krainy finansów.

W materiale edukacyjnym projektu „Od grosika do złotówki” uwzględniono podstawy wiedzy z zakresu gospodarowania finansami w powiązaniu z treściami dotyczącymi poszczególnych edukacji, stanowiące okazję do wspólnej zabawy i nauki. Kolejne miesiące podróży z Grosikiem to zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie oprócz rozwijania umiejętności przedmiotowych poznają m.in. znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers oraz nominały: grosze, złoty i uczą się przeliczania pieniędzy, zapoznają się z niektórymi sposobami zarabiania pieniędzy przez dorosłych; poznają wartość i potrzebę pracy; budują własne przekonanie o tym, że nie za każdą pracę otrzymujemy zapłatę, dowiadują się o sposobach zabezpieczenia pieniędzy; rozbudzają świadomość związaną z wartością nabywczą pieniądza.

Ważnym elementem projektu jest włączenie rodziców do podjęcia z dziećmi aktywności mającej na celu rozbudzanie świadomości ekonomicznej w zakresie gospodarowania własnymi zasobami. W każdym miesiącu rodzice zapraszani są do przeprowadzenia z dzieckiem rozmowy na wskazany temat, który ma na celu przygotowanie dziecka do kolejnego etapu podróży.

przygotowała Teresa Jaślan