Nic nie daje tyle radości, co szczery uśmiech DZIECKA :)

Dokumenty szkoły

Plan Pracy Szkoły >>> pdfikonajpeg [32x32]  
Kalendarz szkolnych uroczystości, konkursów i zawodów sportowych 2018/2019 >>> pdfikonajpeg [32x32]  
Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2021 >>> pdfikonajpeg [32x32]  
Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 2018-2019 >>> pdfikonajpeg [32x32]  
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych >>> pdfikona.jpeg [32x32]  
Podanie do klasy pierwszej szkoły podstawowej >>> pdfikona.jpeg [32x32] ikona_doc.gif [50x51]
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej >>> pdfikona.jpeg [32x32] ikona_doc.gif [50x51]
Statut szkoły >>> pdfikona.jpeg [32x32]  

Szkolny katalog metod motywowania uczniów do nauki >>>
oraz aktywizujących metod nauczania

pdfikona.jpeg [32x32]  
Szkolny katalog technik uczenia się >>>  pdfikona.jpeg [32x32]   
Szkolny program efektywnego uczenia się >>>  pdfikona.jpeg [32x32]   
Regulamin wypożyczania podręczników >>> pdfikona.jpeg [32x32]