Dokumenty szkoły

Plan pracy szkoły 2017/2018 >>> pdfikona.jpeg [32x32]  

Kalendarz szkolnych uroczystości, konkursów i zawodów sportowych 2017/2018 >>>

pdfikona.jpeg [32x32]  
Program współpracy z rodzicami 2017/2018 pdfikona.jpeg [32x32]  
Program wychowawczo-profilaktyczny pdfikona.jpeg [32x32]  
Plan WDN 2017/2018 >>> pdfikona.jpeg [32x32]  
Punktowy system oceniania zachowania 2017/2018 >>> pdfikona.jpeg [32x32]  
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych >>> pdfikona.jpeg [32x32]  
Podanie do klasy pierwszej szkoły podstawowej >>> pdfikona.jpeg [32x32] ikona_doc.gif [50x51]
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej >>> pdfikona.jpeg [32x32] ikona_doc.gif [50x51]
Statut szkoły >>> pdfikona.jpeg [32x32]  

Szkolny katalog metod motywowania uczniów do nauki >>>
oraz aktywizujących metod nauczania

pdfikona.jpeg [32x32]  
Szkolny katalog technik uczenia się >>>  pdfikona.jpeg [32x32]   
Szkolny program efektywnego uczenia się >>>  pdfikona.jpeg [32x32]   
Wykaz podręczników 2017/2018 >>> pdfikona.jpeg [32x32]  
Regulamin wypożyczania podręczników >>> pdfikona.jpeg [32x32]