„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową (projekt unijny 2013/2014)

Harmonogram realizacji zajęć >>> tutaj
Rozkład zajęć w poszczególne dni tygodnia >>> tutaj
 
Zarządzenie Wójta Gminy Kowale Oleckie >>> tutaj
Regulamin uczestnictwa w projekcie >>> tutaj
 Zał. 6 - Usprawiedliwienie >>> tutaj
 Zał. 7 - Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie >>> tutaj