EKOakcja

Rozpoczynamy piątą edycję EKOakcji. W dalszym ciągu zbieramy makulaturę, baterie, płyty kompaktowe, telefony, zużyty sprzęt elektrotechniczny i agd, a przede wszystkim nakrętki. Zebrane nakrętki przekażemy po raz kolejny rodzicom dziecka potrzebującego specjalistycznego leczenia, rehabilitacji czy zakupu niezbędnego sprzętu. Odstępujemy od liczenia nakrętek i baterii na rzecz określania ich masy w kilogramach :)