„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Zestawy zadań przygotowujące do Sprawdzianu 2015

Rozwiązania zestawów:

- Zestaw 1, strona 1strona 2.

- Zestaw 2, strona 1strona 2.

- Zestaw 3, strona 1strona 2.

- Zestaw 4, strona 1strona 2.

- Zestaw 5, strona 1strona 2.

- Zestaw 6, strona 1strona 2.

- Zestaw 7, strona 1strona 2.

- Zestaw 8, strona 1strona 2.