„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Mistrz szybkiego liczenia

KONKURS  „MISTRZ SZYBKIEGO LICZENIA”

Minister Edukacji Narodowej ustalił w bieżącym roku szkolnym, iż jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa będą: Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

W odpowiedzi na apel Pani Minister oraz w celu zachęcenia uczniów do rozwijania umiejętności sprawnego i szybkiego liczenia w zakresie 100 zorganizowaliśmy w naszej szkole konkurs „MISTRZ SZYBKIEGO LICZENIA”. Konkurs ma charakter cykliczny (szczegółowy regulamin konkursu w załączeniu). Oto wyniki zmagań październikowych.


Mistrzowie szybkiego liczenia w listopadzie

 1. Wiktor Gibowicz - 31pkt.
 2. Julia Naruszewicz, Grzegorz Julian Szuliński, Emil Okonkowski - 30pkt.
 3. Mateusz Panasiewicz- 29pkt.
 4. Urszula Wilk, Igor Jarosław Waluśkiewicz, Sebastian Rynkiewicz- 28pkt.
 5. Mateusz Panasiewicz, Mateusz Sawicki, Urszula Wilk, Julia Naruszewicz – 26pkt.
 6. Milena Kurek, Piotr Kamiński – 27pkt.

Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach

Klasa III – Milena Kurek - 27pkt.

Klasa IVa – Damian Buraczewski - 23pkt.

Klasa IVb – Emil Okonkowski, Grzegorz Julian Szuliński - 30pkt.

Klasa Va – Błażej Stasiewicz - 26pkt.

Klasa Vb – Kacper Rant -21pkt.

Klasa VIa – Wiktor Gibowicz - 31pkt.

Klasa VIb – Sebastian Rynkiewicz - 28pkt.

 


Mistrzowie szybkiego liczenia w październiku

 1. Emil Okonkowski, Wiktor Gibowicz - 31pkt.
 2. Grzegorz Julian Szuliński, Rafał Truchan - 30pkt.
 3. Igor Jarosław Waluśkiewicz - 29pkt.
 4. Sebastian Rynkiewicz - 28pkt.
 5. Mateusz Panasiewicz, Mateusz Sawicki, Urszula Wilk, Julia Naruszewicz – 26pkt.

Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach

Klasa III – Milena Kurek - 16pkt.

Klasa IVa – Oliwia Podziewska - 20pkt.

Klasa IVb – Emil Okonkowski - 31pkt.

Klasa Va – Błażej Stasiewicz - 24pkt.

Klasa Vb – Kacper Rant -16pkt.

Klasa VIa – Wiktor Gibowicz - 31pkt.

Klasa VIb – Sebastian Rynkiewicz - 28pkt.

 

Regulamin konkursu tutaj

Gratulujemy!

przygotowała Teresa Truchan