Informacja o projekcie "Piękno naszej okolicy"

Skorzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach realizacji małego projektu edukacyjnego pn. Piękno naszej okolicy z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 2000 zł otrzymanej w formie dotacji na zakup parawanu ekspozycyjnego.

Projekt Piękno naszej okolicy to szereg działań edukacyjno-promocyjnych m.in. konkursy, zajęcia pozalekcyjne, akcje, wystawy, przygotowanie folderów, mających na celu ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych najbliższego otoczenia oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat bioróżnorodności najbliższych okolic, a także wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.