Zajęcia na łące

Uczniowie klasy IV w ramach zajęć koła ekologicznego  wybrali się na zajęcia terenowe. Ich zadaniem było wykonanie  zadań dotyczących środowiska przyrodniczego na łące. Młodzi ludzie mierzyli temperaturę, określali gatunki roślin i zwierząt, zbierali wskazane okazy przyrodnicze, wyznaczali kierunki geograficzne za pomocą kompasu. Zajęcia obywały się w ramach realizacji małego projektu ekologicznego Piękno naszej okolicy dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Zajęcia na łące - 29.05.2017 r.