Miejsca warte zwiedzenia w najbliższej okolicy

W ramach zajęć kół ekologicznych uczniowie przygotowali folder i wystawę fotograficzną pn. „Miejsca warte zwiedzenia w najbliższej okolicy”. Celem ich pracy było upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy. Materiały dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Miejsca warte zwiedzenia w najbliższej okolicy >>> tutaj

 

okolica [300x200]