„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” - informacja o projekcie

logo [521x94]

Projekt 355/2016-2017 /M 
„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Nasza szkoła współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią  w Olecku, ORE i MSZ  przy realizacji VI edycji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

Nasze działania to:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli na temat EG,
- utworzenie kącika dotyczącego EG w bibliotece szkolnej,
- realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych związanych z tematyką EG,
- przygotowanie TEG,
- zajęcia z wolontariuszka,
- uroczystości szkolne związane tematyką  EG.


Szkolnym Liderem Edukacji Globalnej jest Teresa Truchan

Skład Zespołu nauczycieli EG:
Mirosława Grzymkowska
Teresa Gryncewicz
Małgorzata Koloszewska
Beata Kozic
Krystyna Lisowska
Mirosław Mularczyk
Sylwia Sosnowska
Zbigniew Sieńko
Ksenia Anita Wilczewska
Marzena Zielińska


Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

Teresa Truchan - Szkolny Lider Edukacji Globalnej uczestniczyła w trzech warsztatach na temat Edukacji Globalnej prowadzonych przez: Jolantę Grędzińską - Kosiorek Koordynatora regionalnego - Trenera W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku oraz Małgorzatę Burba Koordynatora regionalnego - Trenera


Galeria zdjęć z seminarium i warsztatów Szkolnych Liderów Edukacji Globalnej- linki do zdjęć:

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/seminarium-edukacja-globalna-edukacja-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju/

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/edukacja-globalna-jako-narzedzie-rozwijania-kompetencji-kluczowych-i-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju/

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/11/1.jpg