Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 3a

Edukacja globalna kl. 3a

Data zajęć: 14.11.2017 r. 2 godziny lekcyjne

Temat: Skąd pochodzi twój posiłek?

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- potrafi wskazać Wietnam na mapie świata,
- wie, jakie zboże jest podstawą wietnamskiej diety,
- wie, jakie owoce rosną w Wietnamie,
- zna funkcje i znaczenie wietnamskiego kapelusza non la, potrafi go wykonać,
- rozwija wyobraźnię,
- zna pojęcie food miles,
- wie, skąd sprowadzane są niektóre produkty spożywcze,
- rozumie, dlaczego warto kupować produkty lokalne,
- potrafi zgodnie uczestniczyć we wspólnej wietnamskiej zabawie Bit Mat Bat De.

1jpg [300x225]

2jpg [300x225]

3jpg [300x225]

4jpg [300x225]

5jpg [300x225]

6jpg [300x225]

7jpg [300x225]