“O tolerancji nie świadczą słowa, lecz czyny”- występ grupy tetaralnej

W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II tygodnia Edukacji Globalnej w dniu 24 listopada 2017 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia koła teatralnego prowadzonego przez panie: Małgorzatę Koloszewską i Ksenię Anitę Wilczewską zaprezentowali montaż słowno-muzyczny społeczności szkolnej. Wystąpienie miało na celu uświadomienie uczniom, że nie należy patrzeć na ludzi przez pryzmat statusu społecznego czy ekonomicznego, wyglądu, koloru skóry, wyznania religijnego, czy też głoszonych poglądów. Liczy się natomiast prawo każdego człowieka do życia w godności, miłości i szacunku. Bez względu na to jak jesteśmy różni, odczuwamy tak samo i niech to właśnie przyświeca naszym młodym wychowankom i nam dorosłym w codziennym życiu.

 Opracowały: Małgorzata Koloszewska i Ksenia Anita Wilczewska

“O tolerancji nie świadczą słowa, lecz czyny”- występ grupy teatralnej - 24.11.2017 r.