Warsztaty - Kawa napój bogaczy czy biedaków?

Temat: Kawa napój bogaczy czy biedaków?

Prowadzący: Teresa Truchan

Data: 23.11.2017r

Liczba godzin: 1

Klasa: VIIB      liczba uczniów: 14

Cele zajęć:

Uczeń:

- wyszukuje informacje z różnych źródeł  i analizuje je,

- poznaje zagadnienia dotyczące uprawy i wytwarzania kawy,

- wskazuje wybrane kraje na mapie świata,

- rozumie zasadę sprawiedliwego handlu.

Wykorzystane materiały: prezentacja multimedialna, karty pracy, zadania dla grup, materiały informacyjne, produkty do przygotowania kawy, mapa świata, laptopy, www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

Teresa Truchan

Warsztaty - Kawa napój bogaczy czy biedaków? - 23.11.2017 r.