Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 4a

Sprawozdania z lekcji EG w klasie IVa

Temat:  Jak sprawiedliwie podzielić czekoladę?

Prowadzący:  Krystyna Lisowska

Data:   21.11.2017r.

Liczba godzin: jedna godzina lekcyjna

Klasa:  IVa ,  liczba uczniów:   21

Cele:

Uczniowie:

-  formułują sprawiedliwe  zasady postepowania,

- rozumieją założenia dotyczące EG,

- dyskutują i podejmują decyzje w grupie,

- uzasadniają swoje opinie.

Wykorzystane materiały/ scenariusze: na zajęciach wykorzystano scenariusz z  „Poradnika metodycznego dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego”, talerz z czekoladą, kartę pracy z opowiadaniem „Jak sprawiedliwie podzielić czekoladę?”, kartki A4 do zapisania rozwiązania.

20171121_105247jpg [300x225]

20171121_105342jpg [300x225]

20171121_110733jpg [300x225]

20171121_111010jpg [300x225]