Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 5

Sprawozdanie z lekcji EG

 

Temat: Jak dbać o środowisko?- rodzaje zanieczyszczenia środowiska i sposoby radzenia  

             sobie z nimi.

Prowadzący: Ksenia Anita Wilczewska

Data: 14.11.2017r.

Liczba godzin: 1 godzina lekcyjna

Klasa: V

liczba uczniów: 21

 

Cele:

Uczeń:

ü  zna rodzaje zanieczyszczeń,

ü  poznaje sposoby eliminowania zanieczyszczeń,

ü  potrafi dbać o środowisko,

ü  wymienia źródła zanieczyszczeń,

ü  wykonuje plakat informacyjny.

 

Wykorzystane materiały/ scenariusze:

ü  projektor multimedialny,

ü  laptop z dostępem do Internetu,

ü  film o rodzajach i skali zanieczyszczenia środowiska,

ü  arkusze papieru,

ü  gazetki reklamowe,

ü  przybory rysunkowe.

 20171114_111723jpg [300x225]

20171114_111735jpg [300x225]

20171114_111821jpg [300x225]

20171114_111826jpg [300x225]