Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 5

Sprawozdanie z lekcji EG

 

Temat: Prawo do wody na świecie.

Prowadzący: Ksenia Anita Wilczewska

Data: 28.11.2017r.

Liczba godzin: 1 godzina lekcyjna

Klasa: V

liczba uczniów: 21

Cele:

Uczeń:

ü  wie, że każdy człowiek na prawo dostępu do wody,

ü  wymienia kraje, w których występuje deficyt wody,

ü  wskazuje sposoby jej oszczędzania,

ü  wyszukuje informacje w Internecie,

ü  wykonuje plakat informacyjny.

 

Wykorzystane materiały/ scenariusze:

ü  projektor multimedialny,

ü  kartki z ilustracjami,

ü  zasoby internetowe,

ü  laptop z dostępem do Internetu,

ü  szary papier,

ü  przybory rysunkowe,

ü  woda i kubeczki jednorazowe.

20171130_093501jpg [300x225]

20171130_093511jpg [300x225]

20171130_093915jpg [300x225]

20171130_093948jpg [300x225]

20171130_094306jpg [300x225]

20171130_094635jpg [300x225]

20171130_094803jpg [300x225]

20171130_094837jpg [300x225]

20171130_094857jpg [300x225]