Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 7a

Klasa VII

Temat: Dzieci wobec zagadnień globalnych – problem głodu i ubóstwa.

Czas realizacji: 45 minut

Prowadzący: Zbigniew Sieńko

 Cele lekcji:

- uczniowie rozróżniają elementy kultur i tradycji poszczególnych krajów Afryki,

- na podstawie fotografii określają poszczególne miejsca na świecie,

- rozumieją wybrane mechanizmy przyczyn głodu we współczesnym świecie,

- dokonują refleksji na temat sposobów walki z ubóstwem.

 Metody, techniki pracy:

- metoda oglądowa, heureza, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda zajęć praktycznych,

- praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Środki dydaktyczne:

-  arkusze białego papieru, projektor multimedialny, zdjęcia przedstawiające poszczególne kraje, słownik języka polskiego.

Przebieg lekcji:

  1. Czynności porządkowe, sprawdzenie obecności.
  2. Przedstawienie celów lekcji.
  3. Przedstawienie tematu lekcji.
  4. Wprowadzenie materiału:

 1)      Ćwiczenie pt. Co wiesz o Afryce?

Podczas realizacji ćwiczenia uczniowie w czteroosobowych grupach na arkuszach papieru wypisują wszystko, co wiedzą o krajach Afryki i ich mieszkańcach. Po wykonaniu ćwiczenia grupy prezentują i porównują swoje przemyślenia.

2)      Ćwiczenie pt. Gdzie to jest?

Uczniowie oglądają wyświetlone za pomocą projektora multimedialnego zdjęcia zrobione w różnych częściach świata i odgadują, gdzie zostały zrobione – w Afryce, Europie czy jeszcze gdzieś indziej.

  1. Ćwiczenie pt. Dlaczego na świecie są głodujący ludzie?

Dzieci zastanawiają się nad przyczynami głodu na świecie. Swoje propozycje zgłaszają nauczycielowi, a następnie zapisują na tablicy. W  głosowaniu wybierają te, które ich zdaniem w największym stopniu przyczyniają się do omawianego problemu.

  1.  Ćwiczenie pt. Co to jest ubóstwo?

Dzieci wyrażają opinie na temat tego, czym jest ubóstwo. Z wykorzystaniem metody burzy mózgów wspólnie budują definicję słownikową hasła ubóstwo. Następnie znaczenie słowa sprawdzają w słowniku języka polskiego, po czym porównują definicje.

  1.  Ćwiczenie pt. Jak możemy zmniejszyć ubóstwo na świecie?

Uczniowie w grupach szeregują pomysły na ograniczenie ubóstwa na świecie
i dyskutują o najskuteczniejszych rozwiązaniach tego problemu.

  1. Podsumowanie lekcji.

Uczniowie mają dokończyć zdanie:

- Podczas dzisiejszej lekcji dowiedziałam/ dowiedziałem się, że ……………………

- Szczególnie zaciekawiło mnie ………………………………………………………

- Zrozumiałam/ zrozumiałem, że ……………………………………………………..

- Zaskoczyło mnie, że …………………………………………………………………

dsc_5401jpg [300x213]

dsc_5405jpg [300x200]

dsc_5406jpg [300x200]

dsc_5409jpg [300x200]