„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Mobilność kadry [686x876]

Ogłoszenie o rekrutacji >>> tutaj

Regulamin rekrutacji >>> tutaj

Formularz rekrutacyjny >>> tutaj

Deklaracja uczestnictwa w projekcie >>> tutaj