„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Galeria

Załóż czapkę Mikołaja

Ilość zdjęć: 15