„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Andrzej Szcześniak

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Małgorzata Babiarz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Brodowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Logopeda

Janusz Fiertek

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Gryncewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Mirosława Grzymkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Gulbierz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Hołubowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Koloszewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jerzy Koloszewski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Urszula Kołodzińska

Funkcja: Nauczyciel

Beata Kozic

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Krystyna Lisowska

Funkcja: Nauczyciel

Jadwiga Lizanowicz

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Mularczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewa Naruszewicz

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Popczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Zbigniew Sieńko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Sylwia Sosnowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Karol Szyłkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Truchan

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Urbanowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ksenia Anita Wilczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marzena Zielińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Bobowicz

Funkcja: Pedagog

Ewelina Leonowicz

Funkcja: Administracja

Renata Joanna Gorlo

Funkcja: Administracja

Ewa Naruszewicz

Funkcja: Administracja

Beata Czerwińska

Funkcja: Pracownik obsługi

Danuta Grabowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Iwona Chorążewicz

Funkcja: Pracownik obsługi

Dorota Fiedorczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

Barbara Gutowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Henryka Leszczyńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Janusz Babiarz

Funkcja: Pracownik obsługi

Zbigniew Kupiec

Funkcja: Pracownik obsługi

Angelika Kopiczko

Funkcja: Pedagog

Tyflopedagog

Jolanta Jankowska

Funkcja: Nauczyciel

ks. Artur Wyrzykowski

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Kopiczko

Funkcja: Nauczyciel