Kadra

Elżbieta Kucharzewska

Funkcja: Dyrekcja

Anna Brodowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Teresa Gryncewicz

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Grzymkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Gulbierz

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

Elżbieta Hołubowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Koloszewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jerzy Koloszewski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Urszula Kołodzińska

Funkcja: Nauczyciel

Krystyna Lisowska

Funkcja: Nauczyciel

Jadwiga Lizanowicz

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Mularczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Janina Ołów

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Sosnowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Teresa Truchan

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ksenia Anita Wilczewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marzena Zielińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dorota Fiedorczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

Renata Joanna Gorlo

Funkcja: Administracja

Danuta Grabowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Zbigniew Kupiec

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewelina Nalewajko

Funkcja: Administracja

Barbara Gutowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Małgorzata Babiarz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

ks. Sylwester Rendziński

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Urbanowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Beata Kozic

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Teresa Hołubowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Andrzej Szcześniak

Funkcja: Nauczyciel

Zbigniew Sieńko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Popczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Teresa Gryncewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Janusz Fiertek

Funkcja: Nauczyciel

Karol Szyłkiewicz

Funkcja: Nauczyciel