„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Beata Kozic

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język angielski, wychowanie do życia w rodzinie, język niemiecki

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
08:00 - 08:45 język angielski 6 I
08:55 - 09:40 język angielski 5 III
09:50 - 10:35 język angielski 6 V a
10:45 - 11:30 język niemiecki 6 VII
11:50 - 12:35 język angielski nauczyciel wspomagający: Ksenia Anita Wilczewska 6 V b
12:45 - 13:30 język niemiecki 6 VIII a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
09:50 - 10:35 język angielski 5 III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
10:45 - 11:30 język angielski 7 II
11:50 - 12:35 język angielski nauczyciel wspomagający: Ksenia Anita Wilczewska 6 V b
12:45 - 13:30 język angielski 6 V a
13:40 - 14:25 język niemiecki 6 VIII b

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
08:00 - 08:45 język niemiecki 6 VIII a
08:55 - 09:40 język angielski 6 V a

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
08:00 - 08:45 język niemiecki 6 VII
08:55 - 09:40 język angielski nauczyciel wspomagający: Ksenia Anita Wilczewska 6 V b
10:45 - 11:30 język angielski 6 I
11:50 - 12:35 język angielski 7 II
12:45 - 13:30 język niemiecki 6 VIII b