„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Teresa Gryncewicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: plastyka, muzyka, zajęcia z wychowawcą, biologia