„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Ewa Naruszewicz

Funkcje: Nauczyciel