„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Angelika Kopiczko

Funkcje: Pedagog

Tyflopedagog