„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Kadra

Zbigniew Kupiec

Funkcje: Pracownik obsługi