„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Klasa IV

Wychowawca

Zbigniew Sieńko

Moja klasa