Aktualności

28 września 2018 14:10 | Aktualności

Godność, Wolność, Niepodległość

logo_pl.jpg                 ministeredukacjinarodowej_logo.jpg

 

Projekt edukacyjny „Godność, Wolność, Niepodległość”

Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich znalazła się w elitarnym gronie 257 szkół i placówek oświatowych z całej Polski, których projekty edukacyjne dotyczące obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków.

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Działania projektowe zaproponowane przez Szkołę Podstawową w Kowalach Oleckich mają na celu podniesienie pośród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy z zakresu historii niepodległej Polski, rozwijanie u nich poczucia przynależności do ,,małej Ojczyzny” oraz poczucia tożsamości narodowej. Ponadto zakładają aktywizację społeczno-kulturalną uczniów, integrację międzypokoleniową oraz promocję tradycji patriotycznych w lokalnym środowisku. Wymienione powyżej cele zostaną osiągnięte poprzez organizację wycieczki patriotycznej do Gdańska i Gdyni, przygotowanie przez uczniów wystawy historycznej „Ocalić od zapomnienia”,  przeprowadzenie gry terenowej „100 miejsc historycznych niepodległej Polski” oraz Gminnego Quizu Niepodległościowego, organizację uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - akademii upamiętniającej to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Realizacja poszczególnych działań będzie polegała na współpracy uczniów, nauczycieli oraz lokalnego środowiska. Uczniowie, oprócz tego, że będą bezpośrednimi odbiorcami projektu, będą także angażowani do współorganizowania i przeprowadzania poszczególny działań, co przyczyni się do efektywnej realizacji projektu.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Przeczytano: 191 razy. Wydrukuj|Do góry