Aktualności

04 października 2018 18:28 | Aktualności

Gra terenowa „100 miejsc historycznych niepodległej Polski”

logo_pl.jpg                   ministeredukacjinarodowej_logo.jpg

       

W piątek, 5 października 2018 roku odbędzie się Gra terenowa „100 miejsc historycznych niepodległej Polski” realizowana przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowanego 

ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Uczniowie w czteroosobowych zespołach będą głowili się nad pytaniami związanymi z historią niepodległej Polski. Gra będzie realizowana na terenie miejscowości Kowale Oleckie. Uczestnicy przedsięwzięcia wystartują o godz. 11:00 z budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Witosa 6 w Kowalach Oleckich. Regulamin gry dostępny jest w załączniku poniżej.

 

Regulamin gry terenowej

„100 miejsc historycznych niepodległej Polski”

 I.             PRZEPISY OGÓLNE

 1. Gra terenowa pod tytułem „100 miejsc historycznych niepodległej Polski”, zwana dalej Grą, odbędzie się 05.10.2018 roku w godzinach 11:00 – 13:00.
 2. Gra organizowana jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 
  w Kowalach Oleckich w ramach projektu „Wolność, Godność, Niepodległość” sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.
 3. Gra odbędzie się na terenie miejscowości Kowale Oleckie.
 4. Gra jest skierowana do uczniów kl. VI – VIII SP i kl. III gimnazjum.
 5. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

 II.           PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 Cele gry:

 • Podniesienie poziomu wiedzy historycznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z zakresu historii Polski oraz historii 
  i geografii gminy Kowale Oleckie,
 • Rozbudzenie w uczestnikach zainteresowań związanych 
  z przeszłością swojej małej ojczyzny,
 • Doświadczenie konstruktywnej rywalizacji konkursowej podczas gry,
 • Stworzenie do okazji bliższego poznania się, wzajemnej akceptacji i integracji uczniów.

 Zasady gry:

 1. Każdą drużynę tworzyć będą 4 osoby – uczniowie klas VI – VIII i III gimnazjum.
 2. Nad każdą drużyną opiekę sprawować będzie dorosły opiekun.
 3. Zadaniem uczestników jest poprawne rozwiązanie zadań w każdym 
  z punktów wyznaczonych przez Organizatora, które będą się znajdowały na terenie miejscowości Kowale Oleckie.
 4. Start i meta znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Witosa 6 w Kowalach Oleckich.
 5. Grę wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów przyznanych za rozwiązanie zadania oraz za czas jego wykonania.
 6. Uczestnicy na starcie otrzymują materiały potrzebne do odnalezienia miejsc z zadaniami.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do szkoły podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych oświadczenie ze zgodą na udział w grze.
 8. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą telefon komórkowy z aplikacją kodów QR.

 III.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy przedsięwzięcia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator 
  nie odpowiada.
 3. Gra odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach oraz przechodzić na drugą stronę jezdni po pasach i bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem będą interpretowane 
  i rozstrzygane przez Organizatora.
 5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 plakat__niepodlegla.jpg

Przeczytano: 225 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: