| | | AAA
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Kowalach Oleckich
Nic nie daje tyle radości, co szczery uśmiech DZIECKA :)

Aktualności

16 stycznia 2021 13:39 | Aktualności

Powrót do szkoły ...

Witam Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy w nowym 2021 roku i życzę wszystkim, aby ten rok był najszczęśliwszym w Waszym życiu życiu.

Mam dla Was wiadomość. Jedni uznają ją za dobrą, drudzy za złą. Otóż kończy się nam świąteczno- noworoczno- feryjny czas wolny. Przyszedł czas powrotu do szkoły. Jak długo to potrwa, tego nie wie z nas nikt.

Pragnę przedstawić Wam w skrócie, wypracowane wspólnie ustalenia, dotyczące nauki najmłodszych od 18 stycznia (wszystkie wytyczne MEN, MZ oraz GiS w pliku dołączonym do tej wiadomości):
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Szkoła rozpoczyna pracę o godz. 7:00. Bardzo proszę, aby z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci zamieszkałe w Kowalach Ol. lub dowożone przez rodziców przychodziły do niej jak najpóźniej, czyli jak najbliżej godziny 8.
3. Dzieci do szkoły wchodzą i wychodzą 3 wejściami:
klasa 1- wejściem głównym
klasa 2- wejście od strony tarasu szkolnego
klasa 3- wejście od strony ul. Witosa (dawne wejście do przedszkola)
4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują dłonie.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły,pożegnanie następuje na podwórku szkolnym.
6. To samo dotyczy odbioru dzieci przez osoby dorosłe ze szkoły. Szkoła jest zamknięta przez cały dzień dla osób trzecich. W przypadku spraw pilnych proszę o kontakt telefoniczny lub przez wejście główne. Tam proszę o naciśniecie dzwonka, a woźna szkolna lub inna osoba z obsługi szkolnej pomoże w załatwieniu sprawy. To samo dotyczy osób odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej.
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka lub przyłbica)
9. Jeżeli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38C, kaszel, duszności) zostanie ono odizolowane, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.
10. Po wejściu do szkoły każda z klas kieruje się do swojej szatni:
klasa 1- dotychczasowy boks w piwnicy szkolnej
klasa 2- szatnia przy wejściu na hol szkoły (oddzielne wieszaki dla dziewcząt i chłopców)
klasa 3- szatnia przy wejściu na korytarz szkolny ( oddzielne wieszaki dla dziewcząt i chłopców)
11. Po rozebraniu się każdy uczeń klas 1, 2 i 3 kieruje się do swojej klasy. I tak:
klasa 1- uczy się w sali nr 6 (do relaksu na przerwie służy hol przy sali gimnastycznej)
klasa 2- uczy się w sali nr 7 ( na rozpoczęcie lekcji oczekuje jednak przy sali nr 8, do swojej sali lekcyjnej wchodzi pod opieka nauczyciela razem z dzwonkiem, do odpoczynku w czasie przerwy służy uczniom korytarz od sali nr 7 do sali nr 9)
klasa 3- schodami idzie na górny korytarz do sali nr 19 ( do relaxu służy dzieciom korytarz od pokoju nauczycielskiego do biblioteki szkolnej)
12. Opiekę nad dziećmi w czasie przerw sprawują wyznaczone panie z obsługi szkolnej wraz z nauczycielem mającym lekcję w danej klasie
13. Uczniowie korzystają z wyznaczonych i oznaczonych na drzwiach toalet:
klasa 1- toalety przy sali gimnastycznej
klasa 2- toalety naprzeciw sali nr 8
klasa 3- toalety na piętrze nieopodal sali nr 19
14. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu (nie zwalnia to jednak ucznia z przygotowania się do zajęć lekcyjnych w dniu następnym)
15. Dzieci nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałych, do czasu obowiązywania zaleceń, pomieszczeniach szkolnych w grupach uczniów z tej samej klasy. Opiekę nad dziećmi sprawować będą wychowawcy: p. K. Lisowska, p. E. Naruszewicz oraz p. M. Mularczyk. O ile dziecko ma możliwość szybszego powrotu do domu proszę o nieprzetrzymywanie ich na siłę w świetlicy szkolnej.
17. Obiad w stołówce szkolnej rozpocznie się o godz. 11:30. Za doprowadzenie dzieci na obiad odpowiadają wyznaczone panie z obsługi szkolnej. Wszystkie rodziny, które chcą skorzystać z dofinansowania GOPS-u w Kowalach Ol. proszone są o jak najpilniejsze skontaktowanie się z UG.
19. Na terenie szkoły uczniowie klas 1- 3 korzystają z zajęć dodatkowych ( logopedycznych, rozwijających, korekcyjno- kompensacyjnych, społeczno- emocjonalnych), pomocy pedagoga szkolnego oraz z wypożyczania książek na zasadach z września 2020r.

W oddzielnej wiadomości prześlę informacje dotyczące nauki klas 4- 8 wraz z informacja nt. organizacji konsultacji w klasie 8.
Oczywiście, wszystkiemu będziemy przyglądać się, wsłuchiwać w głos dzieci oraz ich rodziców  i poddawać ulepszeniom jeżeli będzie taka potrzeba.

                                                                                                                                                                Pozdrawiam serdecznie

                                                                                                                                                         Andrzej Szcześniak- dyrektor Szkoły

Przeczytano: 270 razy. Wydrukuj|Do góry